Αναστολή λειτουργίας Γραφείων Ασύλου στην Θεσσαλονίκη

Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου αναστέλλεται προσωρινά από 17.11.2020 έως και 20.11.2020 η λειτουργία των παρακάτω γραφείων Ασύλου:
-Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης
-Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Αλβανίας Γεωργίας

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber