Αναστολή λειτουργίας Γραφείων Ασύλου στην Θεσσαλονίκη

Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου αναστέλλεται προσωρινά από 17.11.2020 έως και 20.11.2020 η λειτουργία των παρακάτω γραφείων Ασύλου:-Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης-Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Αλβανίας Γεωργίας