Μητρώο Προμηθευτών

Technical Assistance Suppliers' Roster

Open invitation for parties interested to be registered in the suppliers' roster of Technical Assistance Services of the Special Coordination and Programme Management Service of the Asylum, Immigration and Inclusion Fund as well as the Internal Securitry Fund and other resources

    Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης για δημιουργία και τήρηση καταλόγου 

      Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου
    Open invitation for registration

     

 

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: