Μητρώο Προμηθευτών

Μητρώο προμηθευτών Τεχνικής Βοήθειας

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον  κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων

    Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης για δημιουργία και τήρηση καταλόγου 

      Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου
    Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή

     

 

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber