Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η κατάθεση των αιτήσεων για την Προκήρυξη ΜΑ 1/2020 για 370 θέσεις

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Τρίτη 08/12/2020 στις 10:00 η υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη ΜΑ 1/2020 του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου για 370 θέσεις συμβασιούχων με τριετή διάρκεια και δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον τρία έτη.  

Η προκήρυξη συγκέντρωσε πολύ υψηλό ενδιαφέρον για συμμετοχή, ενώ δόθηκε παράταση 10 ωρών καθώς το βράδυ, λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης της αίτησης, το σύστημα είχε πάνω από 5.000 ταυτόχρονους χρήστες. 

Οι συνολικοί χρήστες που απέκτησαν πρόσβαση στην εφαρμογή είτε μέσω κωδικών Taxis είτε μέσω δημιουργίας λογαριασμού χρήστη ανήλθαν σε 32.984, οι οποίοι δημιούργησαν 20.493 αιτήσεις. Από αυτές, οριστικοποιήθηκαν 16.776 (81,9%).  

Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών των 1.065 υποψηφίων που αντιστοιχούν στους επικρατέστερους για τις 370 θέσεις της προκήρυξης, βάσει των όρων της προκήρυξης. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα κληθούν σε ηλεκτρονική συνέντευξη μέσω ειδοποίησης στο email που έχει δηλώσει ο εκάστοτε υποψήφιος στην αίτησή του. 

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: