Παράταση της προσωρινής προστασίας για τους εκτοπισθέντες από την Ουκρανία

Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Δημήτρη Καιρίδη, παρατείνεται η ισχύς του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους εκτοπισθέντες από την Ουκρανία στην χώρα μας.

Η προσωρινή παράταση όπως ορίζεται από την υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΨΨ5Λ46ΜΔΨΟ-Ο36) έχει χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών και συγκεκριμένα από τις 4 Σεπτεμβρίου 2023 έως τις 4 Μαρτίου 2024.

It is noted that there is an information portal for Ukrainian displaced persons, who have arrived in our country, on the website of the Ministry of Migration and Asylum (https://migration.gov.gr/ukraine/for their detailed information, the page is translated in Ukrainian, Greek and English.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: