Υποδείγματα ηλεκτρονικών αιτήσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προς τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).  Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης και αποστολής των αιτήσεων: Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης

Τα αιτήματα που εξυπηρετούνται είναι τα ακόλουθα:

  • Αίτηση Αλλαγής Στοιχείων Επικοινωνίας
  • Αίτηση Αλλαγής Στοιχείων Ταυτότητας
  • Αίτηση Αναβολής/ Επίσπευσης Συνέντευξης
  • Αίτηση Βεβαίωσης Κατάστασης Αιτήματος
  • Αίτηση Διαχωρισμού Φακέλων
  • Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
  • Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων
  • Aίτηση για Νομική Συνδρομή

Τα διαθέσιμα υποδείγματα αιτήσεων (με οδηγίες) είναι τα ακόλουθα. Παρακαλώ πιέστε πάνω στον τίτλο  για να τα κατεβάστε

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΦΑΡΣΙ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΚΟΥΡΜΑΝΤΖΙ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΜΑΡΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΛΙΓΚΑΛΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΙΓΚΡΙΝΙΑ

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΜΠΕΓΚΑΛΙ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΣΟΡΑΝΙ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΡΩΣΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΣΤΟ

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΧΙΝΤΙ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΝΤΑΡΙ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: