Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Γραμματείας της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος