Διακήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Εθνικού Ανοικτού διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων της Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Διακήρυξη