Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων καθώς και παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και τοποθέτησης τους

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός