Διευκρινίσεις επί του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 7621/14-7-2015

Διευκρινίσεις