Ημέρα: 10 Αυγούστου 2015

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση Κεντρικού Συστήματος Κλιματισμού, μέσω απευθείας ανάθεσης, στους χώρους του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber