Επαναληπτική Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Εθνικού Ανοικτού διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Επαναληπτική Διακήρυξη