Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, μέσω απευθείας ανάθεσης, διάρκειας δεκαοκτώ μηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος