Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την μεταφορά εξοπλισμού προγράμματος AMIF στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος