2016: Λίστα υποθέσεων ασύλου των οποίων τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι έτοιμα προς παράδοση στους δικαιούχους. Από Ιανουάριο μέχρι Δεκέμβριο 2016