Ημέρα: 9 Φεβρουαρίου 2016

Προκαταρκτική προκήρυξη για την «Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε δικηγόρους που εντάσσονται στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία κατά τη διοικητική διαδικασία σε δεύτερο βαθμό ενώπιον της Αρχής Προσφυγών»

Προκαταρκτική προκήρυξη

Προκαταρκτική προκήρυξη για την «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή προστασία σε χώρες κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση των Αποφάσεων (ΕΕ) του Συμβουλίου 2015/1523 της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 και 2015/1601 της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας»

Προκαταρκτική προκήρυξη

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber