Διευκρίνιση (1) επί της υπ’αρ. 4009/11.3.2016 Προκήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Διευκρίνιση Προκήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού