Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια γραφικής ύλης για το έτος 2016-2017 της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Διακήρυξη