Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, μέσω απευθείας ανάθεσης, στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος