Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης έως 05/09/2017 για ανανέωση ΑΔΕΤ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΤ-ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 5.9.17