Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης έως 31/12/2017 για ανανέωση ΑΔΕΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE SÉJOUR – NOUVEAU DÉLAI POUR LES DEMANDES