Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ασύλου σχετικά με την ασφάλεια του κοινού και των εργαζομένων σε αυτή

Ανακοίνωση ασφάλειας 17.4.18