β’ εξάμηνο 2018: Λίστα υποθέσεων ασύλου των οποίων τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι έτοιμα προς παράδοση στους δικαιούχους. Από Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2018