Ημέρα: 16 Ιουλίου 2018

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων στο ΑΚΑ Αλβανίας-Γεωργίας και το ΠΓΑ Θεσσαλονίκης, μέσω απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση Παράρτημα Α – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Γ – Υπεύθυνη Δήλωση

Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για ανανέωση ΑΔΕΤ έως 31/10/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΤ 31_10_18 _ ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΤ 31_10_18 _ ΑΡΑΒΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΤ 31_10_18 _ ΦΑΡΣΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΤ 31_10_18_ΟΥΡΝΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΤ 31_10_18 _ΑΜΑΡΙΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΤ 31_10_18_ΤΙΓΚΡΙΝΙΑ

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber