α’ εξάμηνο 2019. Λίστα υποθέσεων ασύλου των οποίων οι άδειες διαμονής είναι έτοιμες προς παράδοση στους δικαιούχους. Από Ιανουάριο έως Ιούνιο 2019