Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για ανανέωση ΑΔΕΤ

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας των οποίων οι Άδειες Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) λήγουν μέχρι και την 30η Ιουνίου του 2019 μπορούν ναυποβάλουν ως και την 30η Απριλίου 2019 αιτήσεις ανανέωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: residencepermits@asylo.gov.gr.