Ανανεώσεις Αδειών Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ)

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας των οποίων οι Άδειες Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) λήγουν μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου του 2019 μπορούν να υποβάλουν ως και την 31η Ιουλίου 2019 αιτήσεις ανανέωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: residencepermits@asylo.gov.gr.