28.07.2020:Λίστα υποθέσεων ασύλου των οποίων οι αποφάσεις για έκδοση ταξιδιωτικών εγγραφών είναι έτοιμες προς παράδοση(Νίκαια)