17.08.2020.Λίστα υποθέσεων ασύλου των οποίων οι αποφάσεις για έκδοση ταξιδιωτικών εγγραφών είναι έτοιμες προς παράδοση (Παραλαβή ΑΚΑ Νίκαιας)