Νέα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεία (Σάββατο 7/11/2020 έως Δευτέρα 30/11/2020)

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό ότι από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 και έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 ισχύουν τα νέα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοιού.  Κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων, οι προγραμματισμένες συνεντεύξεις και καταγραφές μέσω πλατφόρμας skype …

Νέα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεία (Σάββατο 7/11/2020 έως Δευτέρα 30/11/2020) Read More »