Λειτουργία Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου έως και την 24.5.2021

Η Υπηρεσία Ασύλου ενημερώνει το κοινό ότι κατ’ εφαρμογή των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και αποτροπής της διασποράς covid-19, oι Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου εξυπηρετούν το κοινό μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων συνεντεύξεων και καταγραφών. Ειδικώς και σύμφωνα με την Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1944/13-5-2021) θα εξυπηρετούνται έως και την 24.5.2021 αποκλειστικά …

Λειτουργία Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου έως και την 24.5.2021 Read More »