Έχω Π.Α.Μ.Κ.Α ;

Όσοι έχουν προκαταγραφεί σε σχέση με την αίτησή τους για διεθνή προστασία, τώρα μπορούν να ελέγξουν αν τους έχει αποδοθεί Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.). Όσοι έχουν προκαταγραφεί (έχουν εκφράσει τη βούληση τους να καταγραφούν πλήρως), σε περίπτωση που επιθυμούν να μάθουν αν τους έχει αποδοθεί Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.), κάνουν κλικ […]

Έχω Π.Α.Μ.Κ.Α ; Read More »