Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου logo

Συνέντευξη Τύπου της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου αρμόδιας για την Ένταξη κ. Σοφίας Βούλτεψη για την διοργάνωση Άσκησης με θέμα την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (trafficking)

Άσκηση Επί Χάρτου/Πεδίου σχετική με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (trafficking) θα διεξαχθεί στις 10, 11 και 12 Μαΐου 2022 από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπό την εποπτεία της αρμόδιας Υφυπουργού για την Ένταξη κ. Σοφίας Βούλτεψη και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DG HOME. Η Άσκηση θα παρουσιαστεί από την Υφυπουργό ΥΜΑ […]

Συνέντευξη Τύπου της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου αρμόδιας για την Ένταξη κ. Σοφίας Βούλτεψη για την διοργάνωση Άσκησης με θέμα την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (trafficking) Read More »