Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου logo

Απολογισμός Δράσεων 2022 ΕΓΠΑΑ

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων αποτελεί ένα πρωτοπόρο εγχείρημα πολιτικού σχεδιασμού και υλοποίησης, η οποία αξιολογείται από Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς ως μια βέλτιστη πρακτική στον τομέα της παιδικής προστασίας. Η Γραμματεία συστάθηκε πριν από 2,5 χρόνια, μετά από πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, με σκοπό να διασφαλίσει ότι κανένα ασυνόδευτο παιδί δεν θα […]

Απολογισμός Δράσεων 2022 ΕΓΠΑΑ Read More »