Με ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου και του Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής αυξάνεται με επιπλέον  42.260.302,34€ η χρηματοδότηση της Ελλάδας από την Ε.E.

Με ανακοινώσεις  της στις 25/10/2023, η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γνωστοποίησε την επιλογή και έγκριση δύο (2) ακόμη προτάσεων  που υπεβλήθησαν από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (α) στο πλαίσιο της πρόσκλησης για Ειδικές Δράσεις (Specific Actions) […]

Με ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου και του Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής αυξάνεται με επιπλέον  42.260.302,34€ η χρηματοδότηση της Ελλάδας από την Ε.E. Read More »