Εξυπηρέτηση κοινού – Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Πειραιά

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου του Πειραιά διακόπτει οριστικά τη λειτουργία του παραρτήματος επί της οδού Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου (Τ.Κ.11636) την Τρίτη 13/2/2024, η οποία ορίζεται και ως η τελευταία μέρα εξυπηρέτησης κοινού εντός των εγκαταστάσεων στο Ν. Κόσμο. Το σύνολο των εργασιών του Π.Γ.Α. Πειραιά θα μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του κεντρικού κτηρίου επί της […]

Εξυπηρέτηση κοινού – Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Πειραιά Read More »