Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της Κοινωνίας της Πληροφορίας για τη δημιουργία 4 νέων κέντρων λήψης βιομετρικών δεδομένων

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σύναψε Προγραμματική Συμφωνία με την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. για την υλοποίηση της Δράσης «Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων του Υ.Μ.Α.».Την Προγραμματική Συμφωνία υπέγραψαν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος  της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., κ. Σταύρος Ασθενίδης.

Στόχος είναι ηανάπτυξη και λειτουργία 4 Κέντρων Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης για λογαριασμό των αρμοδίων υπηρεσιών μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τα Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων θα υποστηρίζουν τη διαδικασία έκδοσης των αδειών διαμονής, μέσω ανάληψης διαδικαστικών ενεργειών, όπως είναι η λήψη των βιομετρικών δεδομένων και η επίδοση των αδειών διαμονής στους δικαιούχους.

Σκοπός είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης ή ανανέωσης των αδειών διαμονής, η μείωση του γραφειοκρατικού κόστους, καθώς και η εκκαθάριση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών, για τις οποίες οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν εξετάσει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις χορήγησης και εκκρεμεί η έκδοση των αδειών διαμονής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) «Μετανάστευση», εκκρεμεί η λήψη βιομετρικών στοιχείων για 94.684 πολίτες τρίτων χωρών. Το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας των Κέντρων, η λειτουργία  50 σταθμών λήψης βιομετρικών δεδομένων θα συμβάλει στη δραστική μείωση των εκκρεμοτήτων, ενώ σε βάθος έτους θα έχουν εξαλειφθεί όλες οι εκκρεμότητες στο σύνολο τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο ρυθμός λήψης δεδομένων μετά τη λειτουργία των Κέντρων Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων από 14.700 που είναι σήμερα, θα αυξηθεί σε 35.000, αριθμός που μεταφράζεται σε αύξηση ύψους 138%.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η παρέμβαση αυτή, εκτός από τη διευκόλυνση των πολιτών τρίτων χωρών, θα παρέχει στις υπηρεσίες μίας στάσης τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το διαθέσιμο πλέον δυναμικό στην ουσιαστική επεξεργασία των αιτήσεων, ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης άδειας διαμονής.

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και έχει ύψος 7.824.000€.

O Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε:

“Η Προγραμματική Συμφωνία, που υπογράψαμε, σήμερα, με την Κοινωνία της Πληροφορίας, αποτελεί ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της εύκολης πρόσβασης σε υπηρεσίες του Υπουργείου μας, καθώς και της ταχείας εξυπηρέτησης πολιτών τρίτων χωρών.

Δημιουργούμε 4 νέα Κέντρα Λήψης Βιομετρικών δεδομένων και επιταχύνουμε δραστικά την έκδοση αδειών διαμονής στους δικαιούχους.

Οι κοινές μας ενέργειες με την ΚτΠ θα έχουν ως αποτέλεσμα την εκκαθάριση των περίπου 95 χιλ. αδειών διαμονής, για τις οποίες εκκρεμεί η λήψη βιομετρικών δεδομένων και την υποστήριξη της διαδικασίας για τις νέες αιτήσεις που θα προκύψουν κατά την επόμενη τετραετία”.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ, κ. Σταύρος Ασθενίδης, δήλωσε:

“Στην “Κοινωνία της Πληροφορίας” αισθανόμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την υπογραφή της σημερινής Προγραμματικής Συμφωνίας με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς αυτή αποτελεί το πρώτο έργο για την ΚτΠ που θα χρηματοδοτηθεί από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε άμεσα όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διενέργεια της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, ώστε έως το τέλος του έτους να έχει επιλέγει ανάδοχος”.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber