Στην ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» αναρτήθηκε σήμερα δημοσίευμα περί χρηματισμού υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ασύλου.
Η Υπηρεσία διαβιβάζει άμεσα το δημοσίευμα στον εισαγγελέα, ώστε να κληθούν όσοι διατείνονται ότι έχουν στοιχεία να τα καταθέσουν αρμοδίως.
Η Υπηρεσία Ασύλου επιθυμεί να τονίσει ότι λειτουργεί πάντα με γνώμονα τη νομιμότητα και ότι είναι πάγια πρακτική της να διαβιβάζει αρμοδίως στις εισαγγελικές αρχές καταγγελίες που αφορούν σε αιτιάσεις για την νομιμότητα της λειτουργίας της.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber