ΑΔΕΤ που λήγουν μέχρι 31 Οκτωβρίου 2023

Αιτήσεις Ανανέωσης

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας των οποίων οι Άδειες Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) λήγουν μέχρι και την 31η Οκτωβρίου του έτους 2023

μπορούν να υποβάλουν ως και την 30η Σεπτεμβρίου 2023 αιτήσεις ανανέωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

GAS.residencepermits@migration.gov.gr.

Η αίτηση και οι σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμα παρακάτω: 

Μεταφράσεις Ανακοίνωσης

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber