Ανακοίνωση επαναπρογραμματισμού πλήρους καταγραφής – 24.1.2017

Ανακοίνωση για τον εκ νέου προγραμματισμό των ραντεβού πλήρους καταγραφής, διαθέσιμη επίσης στα Αραβικά και Κουρματζί

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber