Ανακοίνωση για τα ραντεβού της Διεύθυνσης Αδειών Διαμονής τη Δευτέρα 24/7/2023

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών αποκατάστασης της λειτουργίας του ΟΠΣ «Μετανάστευση» κατά τη Δευτέρα 24/7/2023, όλα τα ραντεβού της Διεύθυνσης Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τα οποία έχουν προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα, δεν θα πραγματοποιηθούν. Τα ραντεβού θα επαναπρογραμματιστούν κατόπιν επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber