Ανανεώσεις Ταξιδιωτικών Εγγράφων

Αναζητήστε τα ανανεωμένα ταξιδιωτικά σας έγγραφα με βάση τον αριθμό των αρχικών (προηγούμενων) ταξιδιωτικών σας εγγράφων.

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας των οποίων τα Ταξιδιωτικά Έγγραφα (TDV) έχουν λήξει μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ανανέωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: traveldoc@asylo.gov.gr.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber