Ανανέωση Αδειών Διαμονής

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας των οποίων οι Άδειες Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) λήγουν μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου του 2020 μπορούν να υποβάλουν ως και την 30η Ιουνίου 2020 αιτήσεις ανανέωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση residencepermits@asylo.gov.gr.


Η αίτηση και οι σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους:
http://asylo.gov.gr/?page_id=5193 (Ελληνικά)
http://asylo.gov.gr/en/?page_id=2498 (Αγγλικά)

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber