Αναστολή λειτουργίας Γραφείων Ασύλου στην Αττική

Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου αναστέλλεται προσωρινά από 6.10.2020 έως και 9.10.2020 η λειτουργία των παρακάτω γραφεία Ασύλου:

(α) Περιφερειακό Γραφείο Αττικής,

(β) Περιφερειακό Γραφείο Αλίμου,

(γ) Περιφερειακό Γραφείο Πειραιά,

(δ) Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Πακιστάν,

(ε) Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου για την ταχεία εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας,

(στ) Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber