Ενημέρωση για διαγωνισμό – πλαίσιο για συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα κατασκευής νέων δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στα νησιά Αιγαίου. Τα έργα κατασκευής νέων δομών είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους διαμένοντες, να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους των νησιών και να προστατευθεί από τις συνέπειες της πανδημίας η δημόσια υγεία τόσο των διαμενόντων όσο και των κατοίκων. Ήδη χθες υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής τριών νέων δομών στα νησιά της Σάμου, Κω και Λέρου, ενώ προγραμματίζεται άμεσα η δημοπράτηση της κατασκευής νέων δομών στη Λέσβο και στη Χίο.

Η παρακολούθηση και επίβλεψη της ταυτόχρονης κατασκευής των παραπάνω δομών εκφεύγει των δυνατοτήτων της υφιστάμενης στελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε ο διαγωνισμός πλαίσιο για εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης του Υπουργείου ούτως ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάθεση, χρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων κατασκευής νέων δομών φιλοξενίας.

Η διαγωνιστική διαδικασία των υπηρεσιών αυτών γίνεται με πλήρη διαφάνεια μέσω της προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο. Έχει άλλωστε δημοσιευθεί τόσο στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσο και στη Διαύγεια (ΑΔΑ 60 ΗΡ46ΜΔΨΟ-9ΘΦ).

Να σημειωθεί ότι το εν λόγω έργο κρίθηκε απαραίτητο και από τις υπηρεσίες της Ε.Ε., η οποία μάλιστα θα το χρηματοδοτήσει μέσω του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης σε ποσοστό 100%.

Τέλος, η σύναψη συμφωνίας πλαίσιο δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στο Υπουργείο για να αναθέσει στον επιλεγέντα Ανάδοχο το σύνολο ή έστω και μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει, μέσω της σύναψης εκτελεστικών συμβάσεων, όποτε παρουσιαστεί σχετική ανάγκη τμήματα των ζητούμενων υπηρεσιών.

6ΟΗΡ46ΜΔΨΟ-9ΘΦ by Greek Ministry of Migration…

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber