Απόφαση ματαίωσης του διαγωνισμού 22578 της υπ’αρ. πρωτ. 5118/1.4.2016 Προκήρυξης για την «προμήθεια 20.000 εντύπων ενημερωτικού υλικού για τη διαδικασία ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙΙ»

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber