Απολογισμός για τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου

Στα δύο χρόνια λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου, δηλαδή από τον Ιούνιο του 2013 και έως το τέλος Μαΐου 2015, η Υπηρεσία κατέγραψε σχεδόν 20.000 αιτήματα για παροχή διεθνούς προστασίας. Μόνο το 2015 η Υπηρεσία κατέγραψε 5.115 αιτήματα, τα οποία σε μηνιαία βάση έχουν αυξηθεί κατά 46 τοις εκατό σε σχέση με το μέσο όρο μηνός του 2014. Ενώ η κύρια χώρα καταγωγής αιτούντων άσυλο το 2013 και το 2014 ήταν το Αφγανιστάν, το 2015 είναι η Συρία. Μια άλλη παρατηρούμενη σημαντική αλλαγή είναι ότι αυξάνεται ο αριθμός των οικογενειών που ζητούν άσυλο, καθώς και των ασυνόδευτων ανηλίκων. Το ποσοστό αναγνώρισης, που το 2013 ήταν δεκαπέντε τοις εκατό, το 2015 έως σήμερα είναι σχεδόν πενήντα τοις εκατό, κυρίως λόγω του μεγαλύτερου αριθμού προσφύγων από τη Συρία που ζητούν άσυλο. Επίσης, το 2015 υποβλήθηκαν συνολικά 638 μεταγενέστερα αιτήματα, ενώ η χώρα μας απέστειλε σε άλλα Κράτη-Μέλη 550 αιτήματα ανάληψης ευθύνης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, κυρίως για λόγους οικογενειακής επανένωσης. Σε έξι περιπτώσεις ανακλήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας που είχε χορηγηθεί, είτε λόγω παραίτησής τους από αυτό, είτε λόγω καταδίκης τους για ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber