Ασυνόδευτα Ανήλικα – Στοιχεία Aπριλίου 2022

2.018 Εκτιμώμενος αριθμός Α.Α στην Ελλάδα εκ των οποίων:

  • 90% Αγόρια
  • 10% Κορίτσια
  • 7% <14 ετών
  • 1.619 Α.Α. σε Δομές φιλοξενίας
  • 263 Α.Α. σε Διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης
  • 59 Α.Α. σε Δομές επείγουσας φιλοξενίας
  • 60 Α.Α. σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
  • 17 Α.Α. σε Ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας

Δυναμικότητα θέσεων φιλοξενίας: 

  • 2.333 θέσεις σε Κέντρα Φιλοξενίας (Δομές φιλοξενίας/Διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης)
  • 140 θέσεις σε Δομές Επείγουσας Φιλοξενίας
Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber