Απάντηση σε εφημερίδα “Δημοκρατία” 

Σε απάντηση του σημερινού πρωτοσέλιδου και του ακόλουθου δημοσιεύματος (σελ. 4) της εφημερίδας “Δημοκρατία”, το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διευκρινίζει ότι ο τίτλος του δημοσιεύματος είναι απολύτως παραπλανητικός και ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα. 

Στρατηγικός στόχος του Υπουργείου, εν αντιθέσει με τον τίτλο, είναι η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Θα παρέχει τη δυνατότητα χρήσης εποχικών εργατών με συγκεκριμένη διάρκεια άδειας διαμονής, συγκεκριμένο χρόνο παραμονής, όριο αριθμού και χωρίς δικαίωμα μόνιμης εγκατάστασης ή οικογενειακής επανένωσης. Στο πλαίσιο αυτό η ελληνική πλευρά ζήτησε την έναρξη απευθείας επιστροφών παρανόμων μεταναστών προς το Πακιστάν. 

Με την νομοθέτηση του Άρθρου 13 ν. 4251/14 και τη σύναψη διμερών συμφωνιών η Ελλάδα προωθεί τη νόμιμη μετανάστευση ως αντίβαρο στις -έως σήμερα- παράνομες αφίξεις στη χώρα. Μετανάστευση με κανόνες που θα οδηγήσει νομοτελειακά στην κάλυψη αναγκών της ελληνικής οικονομίας με εποχικούς εργαζόμενους.  

Η άδεια επιτρέπει έως 9 μήνες παραμονή ανά έτος, δεν οδηγεί σε καθεστώς μόνιμης παραμονής ούτε δίνει δικαίωμα μετέπειτα πρόσβασης σε ιθαγένεια. Επιπλέον, συνδέει την παραμονή υποχρεωτικά με συγκεκριμένη θέση εργασίας, που πρέπει να έχει συμφωνηθεί πριν την άφιξη του εποχικού εργαζόμενου. 

Στην παρούσα φάση, εκδηλώθηκε η από κοινού πρόθεση με το Πακιστάν για έναρξη τεχνικού διαλόγου προς διαπραγμάτευση πιθανής συμφωνίας που θα καλύπτει την επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα και τη θεσμοθέτηση νόμιμων οδών μετανάστευσης. Μια τέτοια πιθανή συμφωνία θα κατατεθεί προς κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων, όπως προβλέπεται.  

Σοφιστείες περί δημιουργίας “μειονοτήτων” κατασκευάστηκαν και θα παραμείνουν στη σφαίρα της φαντασίας ορισμένων.  

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber